Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat kertoa pääasiat päivittäisestä elämästäsi
- pystyt toimimaan tavallisissa, rutiininomaisissa asioimistilanteissa ja tiedustelemaan keskeisimpiä asioita
- ymmärrät ja osaat kirjoittaa lyhyitä työ- tai opiskelupäivän tilanteisiin liittyviä viestejä
- pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä
- tiedät joitakin suomalaisen arki- ja työelämän keskeisiä piirteitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 20.09.2022 - 24.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Aija Elg, Janne Laitinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Arki- ja työelämän perussanaston laajentaminen (esimerkiksi ruoka, matkustaminen, ajan ilmauksia)
  - Kielen perusrakenteiden laajentaminen (paikallissijat, täytyy-rakenne, sanatyyppejä)
  - Arkielämän sosiaalisten ja asioimistilanteiden (kauppa, lääkäri) harjoittelu

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmätyöskentely 24-36 h + itsenäinen työskentely 45-57 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  LC-7220 Suomi 2 -kurssit voivat olla intensiivisiä 6-viikon yhden tai pidempiä 9-viikon kursseja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).