Sisältö
  • Alkeistason rakenteisiin ja sanastoon tutustumista suullisesti ja kirjallisesti. 
  • Kaikista yksinkertaisimpien viestintätilanteiden harjoittelua.
  • Tutustumista japanilaiseen tapakulttuuriin.
Kurssin suoritettuasi:
  • Ymmärrät rajatun määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja
  • Osaat keskustella hyvin yksinkertaisesti henkilökohtaisista perustiedoista
  • Pystyt lukemaan yksinkertaisimpia lauseita kana-tavumerkkien avulla
  • Kykenet kirjoittamaan kana-tavumerkeillä
  • Sinulla on alustava käsitys japanilaisesta tapakulttuurista ja kielen eri rekistereistä
Tavoitetaso: A1.1