Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 1. Laskea varausjakauman aiheuttaman sähkökentän ja potentiaalieron yksinkertaisissa geometrioissa
 2. Määrittää sähkövirran aiheuttaman magneettikentän ja varattuun hiukkaseen tai virtajohtimeen kohdistuvan voiman magneettikentässä
 3. Määrittää induktiojännitteen sekä indusoituneen sähkökentän
 4. Määrittää virrat, jännitteet ja tehot vaihtovirtapiireissä
 5. Tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn aaltoliikkeenä eteneviksi sähkö- ja magneettikentiksi

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.02.2024 - 12.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Emppu Salonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sähkö- ja magneettikenttä; Gaussin laki; potentiaali ja sähkökentän energia; kapasitanssi; magneettinen voima ja Amperen laki; Faradayn induktiolaki, Lenzin laki ja induktanssi; värähtelypiirit, pakkovärähtelijä, vaihe-ero ja resonanssi; Maxwellin yhtälöt, sähkömagneettinen aaltoliike ja intensiteetti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: luennot, laskuharjoitukset ja pienryhmätyöt.

  Arvosteluperusteet: luennoille valmistavat esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, tentti tai kotitentti kurssin osasuorituksena.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  44 h kontaktiopetusta ja 90 h itsenäistä työskentelyä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Young and Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edition (Pearson 2019) soveltuvin osin. Muu MyCourses-työtilan kautta jaettava lisämateriaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).