Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 • on tutustunut valittuihin akateemisen tai ammatillisen kirjoittamisen teemoihin
 • on harjoitellut kirjoittamista käytännössä
 • on saanut palautetta, joka auttaa häntä kehittämään kirjoitustaitoaan edelleen.

Laajuus: 1 - 2

Aikataulu: 27.10.2023 - 01.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Möttönen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Substanssikurssin tavoitteiden saavuttamista tukeva, kurssin työtapoihin ja sisältöihin sovitettu sisältö kuten

  • tutkimusraportointi ja kirjoittaminen osana opiskelua ja tutkimusta
  • lähdeperustainen kirjoittaminen, referointi ja viittaaminen
  • tekstin rajaus ja jäsentäminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentelymuodot suunnitellaan substanssikurssin mukaan: esim. luennot, pari- ja ryhmätyöskentely, verkkomateriaalit- ja opiskelu, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 12 h (1op) tai 16 - 24 h (2 op) ja oppimistehtävät 15 h (1 op) tai 30 - 38 h (2 op)

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka ovat samaan aikaan ENGin järjestämällä ENG-A1005 Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi-kurssilla. Mikäli kurssilla on tilaa, sille voivat osallistua myös muut kiinnostuneet ensimmäisen vuoden opiskelijat.