Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 1. On tutustunut kauppatieteellisiin käytännön business analytiikan ongelmiin ja osaa pohtia niiden ratkaisuja sekä teoriassa että käytännössä
 2. Kykenee hyödyntämään yksinkertaisia matematiikan ja tilastotieteen työkaluja taloustieteellisten ongelmien mallintamisessa ja ratkaisussa.
 3. Osaa sujuvasti käyttää taulukkolaskentaa erilaisten kauppatieteellisten ja menetelmällisten ongelmien ratkaisuun sekä niiden tulosten raportointiin
 4. Osaa hankkia data-aineistoja, ja muokata niitä käytännön analyysejä varten
 5. Osaa hakea apua tietoteknisiin ongelmiin

 

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.09.2023 - 04.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Erästö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointiperusteet:
  -1/3 tentti
  -1/3 sähköiset harjoitustehtävät
  -1/3 ryhmätyö
  Tentistä saatava minimissään 50% tenttipisteistä hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.
  Ennakkovaatimuksena tenttiin opiskelijan on palautettava säännöllisesti
  a) erikseen osoitetut sähköiset tehtävät (ns. A-tehtävät) ja kerättävä jokaisesta tehtäväpaketista minimissään 50% pisteistä
  SEKÄ
  b) erikseen osoitetut erilliset Excel-tehtävät

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin kokonaistyömäärä on 160 h
  Toteutustavat:
  Luennot ja monimuoto-opetus
  Itseopiskelu ja itsenäiset harjoitukset

  tentti

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II