Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa tehdä opiskelua koskevia valintoja (esim. sivuaine, vaihto-opinnot), osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja aikatauluttaa omia opintojaan viikko- ja lukukausitasolla, tunnistaa omat tapansa oppia, ymmärtää omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia asioita, osaa käyttää opinnoissa olennaisia Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä ja palveluita sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Laajuus: 2

Aikataulu: 07.09.2023 - 17.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Kerola, Susanna Reunanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Hyvinvointi ja jaksaminen opiskelussa. Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Orientaatioviikon tilaisuudet.
  Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
  Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa.