Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijakehittää visuaalista hahmottamiskykyään kaksi- ja kolmiulotteiseen työskentelyyn liittyvien käytännön tehtävien avulla.
 • Opiskelija saa käsityksen viivaan, väriin, perspektiiviin ja valoon liittyvistä perusteista.
 • Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin taidenäyttelyihin ja osaa soveltaa kohtaamaansa oman luovan työnsä tueksi. 
 • Opiskelija osaa esitellä luovaa prosessiaan sekä käsitellä kanssaopiskelijoiden ideoita ja toteutuksia kritiikkitilaisuudessa

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.10.2023 - 28.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sakari Tervo, Marja Nurminen, Havia, Antti-Ville Reinikainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Studio A:n keskeinen sisältö on kehittää opiskelijan suhdetta omaan taiteen tekemiseensä. Avainasemassa kurssilla on ”minä”. Opiskelija keskittyy kokoamaan itselleen erilaisia taiteen tekemisen avulla saatavia taitoja. Kaksi- ja kolmiulotteista hahmottamista kehitetään erilaisissa lyhyissä harjoituksissa havaitsemisen, kokemuksen ja muistin pohjalta. Tutun vierelle tuodaan myös kyseenalaistava näkökulma.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Havaitsemiseen, kokemukseen ja muistiin perustuvat harjoitukset. Opettajan antamat tehtävät. Näyttelykäynnit. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, kritiikki- ja keskustelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat.

  Arvosteluperusteet: Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät III
  2022-2023 Kevät V - V
  2023-2024 Syksy I - Kevät III
  2023-2024 Kevät V - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle. Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: katso toteutus. Maksimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: katso toteutus.