Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää tuotantojärjestelmien suunnittelua ja toimintaa kuvaava käsitteistö ja viitekehykset sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Käsittää operaatioiden johtaminen sekä organisaation sisäisenä että organisaatioiden välisenä toimintana globaalilla tasolla. Tavoitteena on käsitteistön ja teorian hallinnan lisäksi soveltaa opittua käytäntöön harjoitustyössä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2024 - 18.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Seppälä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Operaatiostrategia, palveluoperaatiot, prosessien suunnittelu ja kehittäminen, prosessityypin valinnat ja layout-suunnittelu, kapasiteetin ja materiaalivirtojen hallinta, globaalit toiminnot, logistiikka ja toimitusketjun hallinta, laatujohtaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti, luennot ja kirjallisuus, harjoitustyö(t).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 20 h, harjoitustyö(t) 55 h, kurssimateriaalin lukeminen 55 h, tentti 3 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssimateriaali on ainoastaan englanniksi.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV