Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kaupan alan yritysten keskeisimmät strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja -konseptit, sekä asiakaslähtöisen arvontuotannon. Opiskelija tunnistaa kaupan alan keskeiset johtamisvaatimukset ja osaamistarpeet. Opiskelija osaa suunnitella kaupan liiketoimintamallin ja -konseptin pohjalta markkinointistrategian ja valita sen mukaiset kilpailukeinot.

Laajuus: 6

Aikataulu: 23.04.2024 - 30.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Lindblom

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Kaupan alan yrityksen strategisen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset piirteet. Kaupan strategiset valinnat. Kaupan liiketoimintamallit, konseptit ja arvontuotanto. Kaupan alan yrityksen kilpailukeinot ja kilpailuetu. Kaupan ohjausjärjestelmien pääpiirteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot
  2. Pakolliset harjoitustyöt
  3. Akateemiset esseet

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot
  2. Pakolliset harjoitukset ja itseopiskelu

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V


  Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 50 opiskelijaan. Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin maisterikoulutusohjelman opiskelijat, (2) avoimen yliopiston opiskelijat, (3) kauppakorkeakoulun kandiopiskelijat, joilla on 150 op suoritettu ja (4) muut BIZ opiskelijat.