Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla on tietotavoitteita, asennetavoitteita ja taitotavoitteita. Tietotavoitteet: tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen käsitteiden ja periaatteiden ymmärrys; tarkastustyön suunnittelu, toteutus, tarkastustekniikat ja menetelmät, tarkastajan raportointi sekä ammatillinen ohjeistus kuten alan standardeihin. Asennetavoitteet: tilintarkastuksen eettisiä periaatteet ja niitä  koskevan ajattelun kehittyminen. Taitotavoitteet: tilintarkastusmenetelmien ja -tekniikan soveltaminen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mistä lähtökohdista ja millaisia oletuksia käyttäen tarkastustyötä suoritetaan sekä millaisia tavoitteita alan standardit ja muu sääntely tarkastukselle asettaa. Kurssin suorittanut opiskelija tietää myös, miten tekniikoita ja menetelmiä sovelletaan. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on taito suorittaa yksinkertaisia tarkastustyövaiheita kokeneemman tarkastajan valvonnassa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 05.09.2023 - 20.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lasse Niemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet, tarkastustyön suunnittelu ja toteutus: tarkastustyön vaiheet, tarkastusmenetelmät ja -tekniikka, tarkastajan raportointi, alan ohjeistus kuten esimerkiksi tilintarkastusstandardit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 h, prof. Lasse Niemi ja vierailevat luennoitsijat
  2. Tentti kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
  3. Kotitehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 24 h
  - valmistautuminen luennoille 72 h
  - tenttiin valmistautuminen 60 h
  - tentti 4 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa