Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tiedolliset:
Opiskelija tuntee osuustoimintaliikkeen taustan ja osuustoiminnan tarkoituksen. Opiskelija tunnistaa osuuskuntien olevan perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa. Opiskelija ymmärtää osuustoiminnallisen yrityksen kaksoisluonteen ja sen merkityksen käytännön johtamistyön kannalta. Hän hahmottaa myös osuuskuntien ominaispiirteitä ja kilpailuetuja. Opiskelija tunnistaa osuuskuntien johtamisen ja hallinnoinnin erityiskysymyksiä.

Taidolliset:
Opiskelija osaa havainnollistaa osuuskuntien toimintaperiaatteet, ominaispiirteitä sekä kilpailuetuja. Opiskelija osaa kuvata osuuskuntien johtamisen ja hallinnoinnin keskeiset erityispiirteet. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.09.2023 - 22.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taavi Heikkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osuustoimintaliikkeen tausta ja osuustoiminnan tarkoitus. Osuustoiminnan arvopohjaisuus. Osuuskuntien kaksoisluonne ja kilpailuetu. Osuuskunnan johtamisen ja hallinnoinnin erityiskysymykset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arvostelu 0-5. Oppimispäiväkirja muodostaa 40% arvosanasta ja tentti 60%.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 12 oppituntia, johtajapaneelit 4 oppituntia, itsenäinen työskentely (ml. oppimispäiväkirja ja tenttiin valmistautuminen) 136 tuntia ja tentti 4 tuntia.

  Kurssiin kuuluu 12 h luentoja, jotka toteutetaan livenä sekä Teamsin välityksellä ”striimattuina” luentoina. Luennoilla käydään keskustelua opiskelijoiden ja opettajien kesken sekä opiskellaan ryhmissä. Lisäksi kurssiin kuuluu 4 tuntia osuustoiminnallisten yritysten johtajien paneelikeskusteluita. Paneelikeskustelut toteutetaan Teamsin välityksellä.

  Kurssin suorittamiseen kuuluu luennoille osallistumisen lisäksi oppimispäiväkirjan tekeminen pienryhmissä sekä tentti.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajien jakamat artikkelit ja muu materiaali (materiaali osittain englanniksi).

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajat: Taavi Heikkilä EIR sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta professori Iiro Jussila (luennot)

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi:
  2023-2024 Syksy I