Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi toimii johdantona kurssille AARTS-A0220 Sarjakuvan projektityö (6 op). Opiskelija perehtyy taiteelliseen työprosessiin ja sitä rajoittaviin tekijöihin harjoitusten ja keskustelujen avulla. Opiskelija oppii ajoittamaan ja suunnittelemaan teoksiaan sekä ymmärtämään taidemuodon periaatteita ja mahdollisuuksia suhteessa omaan työskentelytapaansa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.09.2023 - 02.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Hagelberg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

    Pääasiallisena työskentelytapana kurssin aikana on ohjattu ja itsenäinen työskentely, ryhmäkeskustelut ja kritiikki. Kehitettävissä olevista hankkeista keskustellaan perusteellisesti ryhmän kanssa.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
  • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

    Esitiedot