Aalto-universitetets utbildning för studentambassadörer riktar sig till alla studerande vid Aalto som vill jobba som studentambassadörer. Studentambassadörerna vid Aalto har som uppdrag att besöka gymnasier och andra läroanstalter på andra stadiet för att berätta om bland annat studierna, utbildningsmöjligheterna och studielivet vid Aalto samt om karriärmöjligheterna efter examen. Mer information om verksamheten: https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/beratta-om-aalto

Aalto-universitetets utbildning för studentambassadörer på finska: https://mycourses.aalto.fi/course/info.php?id=38512