Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Antaa perustiedot yrityksen rahoituksen analysoinnista, suunnittelusta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta sekä yritysjohdon että ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 15.04.2024 - 15.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Peter Nyberg, Anniina Korhonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, rahoituksen lähteet, arvopapereiden hinnoittelu, investointilaskelmat, tuotto ja riski, markkinoiden tehokkuus ja sijoittaminen, rahoituspäätökset, riskienhallinta ja johdannaiset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 h, apulaisprofessori Peter Nyberg
  2. Harjoitukset 24 h, N.n.
  3. Palautettavat harjoitukset (25%)
  4. Tentti (75%), perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen luennoille, 24 h
  Osallistuminen harjoituksiin, 24 h
  Valmistautuminen luennoille, 32 h
  Valmistautuminen harjoituksiin, 48 h
  Tenttiin valmistautuminen, 28 h
  Tentti, 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Samuli Knüpfer, Vesa Puttonen (2014) Moderni rahoitus. ISBN 978-952-14-2312-3

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi tarjotaan vain Kauppakorkeakoulun opiskelijoille sekä kiinteistötalouden pääaineen kandidaattiopiskelijoille.