Översikt

 • Lähtötasotesti BIZ:n opiskelijoille

  Tee lähtötasotesti ennen kuin ilmoittaudut kursseille LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 tai LCB-5803 Ruotsinkielistä yritysviestintää perusteellisesti.

   • Jos saat testistä 25 pistettä tai enemmän, voit osallistua suoraan kurssille LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 tai verkkokurssille LC-5552 Webbkurs i svenska. Kurssit kestävät yhden periodin.
   • Jos saat testistä 16–24 pistettä, sinun kannattaa osallistua kurssille LCB-5803 Ruotsinkielistä yritysviestintää perusteellisesti, joka kestää kahden periodin ajan.
   • Jos saat testistä alle 16 pistettä, sinun kannattaa ruotsia kerrata itsenäisesti tai osallistua ruotsin Kieliklinikan verkkokurssille LC-5551. Itsenäistä opiskelua tukee myös ruotsin kieliklinikka, jossa voit tulla tapaamaan kieliklinikasta vastaavaa opettajaa (hanna.husu@aalto.fi) ja keskustella tilanteestasi ja siitä, kuinka suorittaa ruotsin kurssi.
   • Jos saat testistä korkeat pisteet, 35 tai enemmän,  ja sinulla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, mukaan lukien hankittu oman alan peruskielitaito ja ylioppilaskokeesta arvosana L tai E, voit osallistua suoraan kokeisiin (LC-5001 ja LC-5002) tai syventävälle kurssille. 
   • Voit halutessasi osallistua myös ruotsin valmentaville kursseille LC-5818 ja LC-5819, jotka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kaipaavat lisäkertausta ruotsin suullista ja kirjallista koetta varten.
   • Tämän testin voi suorittaa vain kerran.