Topic outline

 •  

   

  Alkavan kurssin (Opena Aallossa II) teemana on opetuksen suunnittelu. Kurssin aikana kukin laatii kurssisuunnitelman valitsemalleen kurssille. Kurssilla laadittava kurssisuunnitelma on laajempi kuin normaali kurssisuunnitelma. Tällä tarkoitamme sitä, että suunnitelmassa perustellaan valintoja eri tavoin ja suunnitellaan myös palautteen keruuta sekä sen hyödyntämistä oman opetuksen kehittämisessä. Huomioi kurssia valitessasi, että tulet toteuttamaan suunnittelemasi kurssin opetusharjoittelussasi. Näin kurssisuunnitelmasta muodostuu sinulle työsuunnitelma, jonka myös toteutat.

  Kurssin ennakkotehtävänä sinun tulee kuvata oma kurssisi sellaisena, kuin se tällä hetkellä on.  Alla on kysymyksiä, joita voit hyödyntää kurssin kuvaamisessa, kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Palauta kuvauksesi alla olevaan palautuslaatikkoon DL 28.1.2016 mennessä.  Kuvauksesi näkyy kurssin ohjaajille.

  1. Kurssin nimi, laitos, koulu

  2. Opetuskieli

  3. Laajuus ja ajankohta (vuosikurssi)  

  4. Kohderyhmä (kandi-/maisterikurssi tai muu)

  5. Onko kurssi pakollinen tai valinnainen?

  6. Kurssin suhde koulutusohjelman muihin kursseihin - missä kohtaa kurssi suoritetaan ohjelmassa? Esim. onko se esitietovaatimuksena joillekin kursseille?

  7. Onko kurssi sinulle opettajana uusi vai ennestään tuttu?

  8. Jos kurssi on vanha, millaista opiskelijapalautetta siitä on saatu? Lyhyt kuvaus

  9. Mikä sinua opettajana innostaa kurssissa?

  10. Huolettaako sinua kurssissa joku asia?

  11. Mihin seikkoihin toivoisit tukea kurssin suunnittelussa?