Topic outline

 • Systeemiajattelun opintokokonaisuudet   Vastuuprofessorit: Esa Saarinen ja Raimo P. Hämäläinen 

  Systeemiajattelun ja -älyn kentälle suuntautuvien jatko-opiskelijoiden suorituskokonaisuudet on kuvattu alla. Materiaali tentitään vastuuopettajien kanssa sovittavalla tavalla. Kaikkien jatko-opiskelijoiden on suoritettava ainakin perusteet ja kaksi muuta kokonaisuutta (2 x 5 ov) yht. noin 17 ov. 

  Suoritusmerkinnät tehdään kustakin kirjasta erikseen. Kurssina on: Mat-2.193 Systeemianalyysin ja sovelletun matematiikan itsenäisopinnot ja lisätiedoissa mainitaan tentityn kirjan nimi ja suoritusarvona on alla ilmoitettu ov/sp määrä. Itse kokonaisuuksista ei tule merkintää rekisteriin. Jatko-opintokokonaisuudesta tulee aina keskustella opettajien kanssa. Nämä ohjeelliset kokonaisuudet helpottavat opintojen suunnittelua.

  Kokonaisuudessaan lisensiaattikurssisuorituksia vaaditaan pääaineessa noin 30 ov ja sivuaineessa noin 15 ov siten, että kokonaismäärä on 45 ov. Nämä alla olevat kokonaisuudet ovat siis osasuorituksia pää tai sivuaineeseen, jos suuntaudutaan systeemiajatteluun. Virallisesti aineemme nimi on siis systeemi- ja opetaatiotutkimus ja sen puitteissa voi suorituskokonaisuudet suuntautua eri tavoin. Suorituksia voi tehdä jo perustutkintovaiheessa, mutta jatko-opintoihin voidaan ottaa vain sellaiset suoritukset, jotka eivät ole olleet perustutkintotodistuksessa. Sivuaineen voi valita myös muista korkeakouluista. Jatko-opiskelua aloitteleville suositellaan myös erittäin vahvasti TUTA:n johdantokurssia tutkimustyöhön, joka antaa näköaloja miten eri tavoin tutkimusta tehdään ja mitä jatko-opinnoilta edellytetään.

  Systeemiajattelun perusteet 7 ov- Mat-2.3134 Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 2 ov 

  - Mat-2.3132 Systeemianalyysilaboratorio 1 ov (sl) 
  Systeemidynamiikkatyöt: 
  - Kansantalouspeli 
  - Beer Game 
  Näiden suorittaminen tapahtuu laboratoriotöiden normaalin ohjelman puitteissa. Kunkin on itse sovittava suoritus ennakkoon laboratoriotöiden vastuuopettajan kanssa. Töihin voidaan ottaa vain rajoitettu määrä opiskelijoita. Tämän kokonaisuuden suorittajista etusija on sellaisilla, jotka ovat jo tehneet perustekokonaisuuden muut suoritukset. 
  - Kirjat 4 ov: 
  Senge Peter. 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York, Doubleday Currency. 
  R. P. Hämäläinen, E. Saarinen (eds.): Systems Intelligence - Discovering a hidden competence in human action and organizational life. Systems Analysis Laboratory Research Reports, A88, October 2004. 
  Flood Robert L. 1999. Rethinking the Fifth Discipline: Learning Within the Unknowable, Routledge. 

  Organisaatiot, vuorovaikutus
  ja systeemiajattelu 
  5 ov
  Kirjat ja artikkelit: 
  Buchanan David and Huczynki Andrzej. Organizational Behaviour, Prentice Hall/Financial Times. 5 ov 
  R. P. Hämäläinen, E. Saarinen (eds.): Systeemiäly 2005. Systems Analysis Laboratory Research Reports, B25, May 2005. 1 ov
  Senge Peter et al. 1994. The Fifth Discipline Fieldbook, New York, Doubleday, 2 ov 


  Filosofia
  5 ov
  Täydennetään myöhemmin. 
  de Botton Alain. 2003. Filosofian lohdutukset, WSOY, 1 ov 
  Phillips Christopher. 2004. Six Questions of Socrates. New York, W.W. Norton & Co. Inc., 2 ov
  Saarinen E. 1985. Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle. WSOY, 2 ov

  Matemaattinen systeemiteoria
  5 ov

  - Mat-2.3130 Matemaattinen malliajattelu 2 ov
  - Mat-2.4129 Systeemien identifiointi 2 ov 

  - Epälineaaristen systeemien perusteet 1 ov
  esim luvut 4 - 8 kirjasta Gottman John M. et al. 2002. The Mathematics of Marriage, Cambridge, The MIT Press. Vastaavat käsittelyt ja kuvaukset (stabiilisuus, bifukaatio, kaaos) voi lukea myös monista muista kirjoista, voit ehdottaa itse materiaalia kts. esim. Seydel Rüdiger. 1988. From Equilibrium to Chaos, New York, Elsevier Science Publishing Co., Inc. 

  Ihminen päätöksentekijänä
  5 ov
   

  - Mat-2.3152 Peliteoria 2 ov 
  Kirjat (valitse min. 3 ov) Axelrod Robert. 1984. The Evolution of Co-operation, London, Peguin Books, 1 ov 
  Gigerenzer Gerd and Selten Reinhard (editors). 2001. Bounded Rationality - The Adaptive Toolbox, Cambridge, The MIT Press, 2 ov 
  Kahneman Daniel and Tversky Amos (editors) 2000. Choices, Values and Frames, Cambridge, Cambridge University Press, 2 ov 

  Älykkyys, luovuus, ajattelu
  5 ov
  Gardner Howard. 1983. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Tenth anniversary edition. New York, Basic Books, 2 ov tai
  Gardner Howard. 2004. Changing Minds: the art and science of changing our own and other people's minds. Boston, Harvard Business School Press, 2 ov 
  Peterson Christopher and Seligman Martin E. (eds.). 2004. Character Strengths and Virtues, Oxford University Press, luvut 1 - 8, 2 ov 
  Pfenninger Karl H. and Shubik Valerie R. (eds.) 2001. The Origins of Creativity, Oxford University Press, 2 ov