Topic outline

  • Keväisin järjestetään kaksi matemaattisen mallinnuksen jatkokurssia. Keväällä 2017 kurrsin aiheena ovat Jatkuvat mallit alkaen 12.1.2017 ja Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa alkaen 6.3.2017

    Kurssit suoritetaan verkkokursseina TTY:n moodlessa. Jatkuvat mallit -kurssi löytyy osoitteesta https://moodle2.tut.fi/course/view.php?id=10229. Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa -kurssi löytyy osoitteesta https://moodle2.tut.fi/course/view.php?id=10388. Kirjautuminen tapahtuu valitsemalla "Kirjaudu muun organisaation tunnuksella". Kursseille ei ole erillistä ilmoittautumista Aallon oodissa, vaan kurssilla käytetään ainoastaan TTY:n moodlea. Jos haluat suorittaa jonkin kurssin, lähetä myös sähköposti kurssin Aallon assistentille Mikko Harju (etunimi.sukunimi@aalto.fi) jossa kerrot nimesi ja opiskelijanumerosi.

    Kurssit koostuvat viikottaisista videoluennoista ja näihin liittyvistä kotitehtävistä. Kurssien laajuus on 3 op (joissain paikoissa mahdollisesti mainittu 4 op koskee muita yliopistoja). Jatkokurssit suoritetaan 1-2 hengen ryhmissä.