Översikt

 • Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

    

  Kuva. Maire Syrjäkari 2016

  TERVETULOA KURSSILLE!

  Olet aloittamassa Oppiminen ja opetus yliopistossa -kurssia, joka on yksi keskeinen ydinkurssi Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus (25 op) kokonaisuudesta. 

  MyCourses -ympäristö on tarkoitettu yhteiseen tiedon rakentamiseen ja vuorovaikutuksen tueksi. Se on paikka myös tiedon jakamiseen.  Oppimistehtävien palautuslaatikot ja yhteinen keskustelufoorumi löytyvät täältä. Jaamme tätä kautta mahdollisia tiedotteita ja jokainen on tervetullut virittämään keskustelua oppimiseen ja opetukseen liittyvistä aiheista.

   

  KURSSIN AIKATAULU JA LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

  Tiistai 19.9.2017 klo 9:00-15:30, Yliopistopedagogiikka ja oppimisteoriat, Otaniemi, Otakaari  1, Majakka (140)
  Torstai 5.10.2017
  klo 9:00-15:30, Reflektio ja käyttöteoria, Otaniemi, Otakaari  1, Majakka (140)   
  Tiistai 7.11.2017 klo 9:00-15:30, Asiantuntijuus ja oppiminen, Otaniemi,  Otakaari  1, Majakka (140) 
  Keskiviikko 29.11.2017 klo 9:00-15:30, Opetuksen laatu,Otaniemi, Otakaari  1, Majakka (140) 

  OSAAMISTAVOITTEET

  Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja:

  • osaa tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaisia oppimisteorioita
  • tiedostaa ja on muodostanut oman lähestymistavan opetukseen ja oppimiseen
  • osaa hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tuottamaa asiantuntijuutta ja tulevaisuuden näkymiä.

  KURSSIN OHJAAJAT


  TIETOA KOKONAISUUDESTA JA TIEDOTUSKANAVA