Topic outline

  • Visingsö i Jönköpings kommun med Visingsöbostäder AB  har byggt friliggande hyresbostäder till låg kostnad med lokala byggare. Ön med 700 invånare är mycket aktiva lokalt, ett intressant studieobjekt.

  • Kommunala bostadsbolaget i Strömstad planerar
   bygga smålägenheter. Ett förslag är att lägga till ett uthyrningsrum som kan bidra till hyresgästens ekonomi. Viktigt med regeringens nya investeringsbidrag till
   smålägenheter.

  • Kosteröarna i Strömstad, V. Sverige : 80-120 kommunala
   smålägenheter före 2025 för att hålla skärgården som åretruntsamhälle. Ett antal hantverkare åker dagligen ut från fastlandet för att arbeta men vill inte bosätta sig
   på ön, såvitt man vet pga isolerad miljö och att hustrun har svårt att få jobb. Man har försökt locka invandrarfamiljer till Koster. De har ofta många barn och skulle stärka basen för den lokala skolan.

  • Gerlesborg i Tanums Kommun visar hur viktigt det är med lokalt engagemang för att lyckas med bostadsprojekt;
   där finns också Gerlesborgskolan, konstskolan med internat (gr. 1944), som har gynnsamt effekt på samhället.

  • Ockerö nära Göteborg  har erfarenhet av nya
   hyreslägenheter.

  • Organisationen Stadslandet som prästen Dan Melander driver i NÖ Göteborg är ett intressant lokalt initiativ

  • Hvaler - en hållbar skärkommun nära Oslo (Anne-Marta Borgen!) har tillsammans med Orust kommun  nära Göteborg ett treårig EU-projekt ‘Baerekreftige ö-samfund’. Hyresbostäder har även byggt i Hvaler.

  • På Utö i Pargas  föll antalet invånare från 70 till 30 då armén slutade med sin militära utbildning på ön år 2005. Efter det har byföreningen hyrt de militära anläggningarna till lägenheterna till barnfamiljer - för att hålla skolan och butiken kvar / Karl-Erik Sjöberg, Hanna Kovanen.

  • Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja Iniön saariston alueelta.