Osion kuvaus

 • Muistathan ilmoittautua workshoppiin ajoissa (n. 3 pv ennen tapaamista) / Pay attention to register to workshop in time (3 days before the session)

  Jos et ole ilmoittautunut, niin voit tehdä  sen tässä. /If you have not registered please, here is link to an enrollment form.

  Link to enrollment form

  Turnitin - tieteellisen kirjoittamisen tukena / Turnitin supporting scientific writing

  Turnitin -workshop: 15.2.2018, klo 9-11, Otakaari 4, h. 203b

  Turnitin on tieteellisen kirjoittamisen tukemiseen ja plagiarismin ehkäisyyn tarkoitettu työkalu. Turnitinin avulla opiskelijat voivat harjoitella ja oppia tärkeitä akateemisen kirjoittamisen taitoja jo opiskelun alkuvaiheessa. Turnitinissä, osana MyCoursesia, on myös hyvät välineet  opiskelijoiden tehtävien arvioimiseen ja palautteen antamiseen mm arviointitaulukkoa käyttäen. Työpajassa keskustellaan siitä, miten Turnitiä voi käyttää opiskelijoiden oppimisen tukemiseen ja miten opettaja voi käyttää välinettä omassa opetuksessaan.

  Turnitin is a tool for supporting scientific writing and preventing plagiarism. With Turnitin, students can practise and learn important principles of academic writing in early stage of studies. Turnitin assignment in MyCourses has also good tools for feedback (also a rubrick) and annotating students' submissions. In the workshop, we learn how to use Turnitin to support your students and discuss how to use it in your teaching.

  Ohjaaja / Facilitator: Minna Vänskä, Oppimisen IT /ICT for Learning


  Videot oppimisen tukena / Educational videos supporting learning

  To 16.11. at 9-11  Oppimiskeskus, Juho (126), Thu 16.11. at 9-11  Learning centre, Juho (126)

  Torstaina 14.12.2017 klo  9-11 paikassa U121a

  Tiistaina 16.1.2017 klo 9-11. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

  Panopto on Aallon multimediapalvelu, jonka avulla opettaja voi tehdä ja jakaa esimerkiksi erilaisia lyhyitä opetus- ja ohjevideoita tai tehtävänantoja sekä tallentaa  luentoja.

  Työpajassa opitaan Panopto-videoiden tekemisen perusasiat sekä keskustellaan esimerkkien avulla erilaisista videoiden käyttötavoista opetuksessa. Voit käyttää Panopto videota opetuksessasi flippausmenetelmänä, jolloin opiskelija perehtyy itsenäisesti verkkomateriaaliin esim. videoon (tai muuhun oppimateriaaliin) ja lähiopetuksessa työskennellään yhdessä sen pohjalta.

  Panopto is the centrally managed multimedia capture solution at Aalto. It can be easily used to record presentations, instructions, lectures, screencasts, events etc. from any laptop. Workshop will provide demo and information on the basics of using Panopto and will also be used as a way to address specific questions and concerns that users may have. You may "flip" your classes/practise so that independent learning is done online e.g. student familiarizes oneself with educational video and collaborative learning (solving problems) is done in class/f2f meetings.

  Ennakkotehtävä / Pre-assignment: Täytä oheinen lomake ja ota se mukaasi.  FIll in the form and take it with you

  https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/547191/course/section/99087/Start%20planning%20your%20videoproject.pdf

  Ohjaaja / Facilitator: Kalle Kataila, Oppimisen IT / ICT for Learning

    

  Kurssin suunnittelu ja toteutus MyCourses:ssa / MyCourses - Course design

  Voit valita joko A-ryhmän  tai B-ryhmän. /You can choose either A-group or B-group.

  A -ryhmä : ke 22.11. Klo  9-11 (Otakaari 4, h. 201) + toinen tapaaminen 19.1.2018 klo 10-12, Otakaari 4, h. 203b/ A-group: Wed 22.11. at 9-11 (Otakaari 4, h. 203b)+ 19.1.2018 at 10-12, Otakaari 4, h. 203b.

  Tai/ or

  B-ryhmä: ke 29.11. Klo  9-11 (Otakaari 4, h. 203b) + toinen tapaaminen sovitaan yhdessä / B-group: Wed 29.11. at 9-11 (Otakaari 4, h. 203b) + torstai 14.12.2017 klo 14-16, Otakaari 4, h. 203b.

  MyCourses:n kurssikohtaisessa oppimisympäristössä opettaja voi jakaa materiaaleja, tiedottaa opiskelijoille ja teettää erilaisia tehtäviä, arvioida ja antaa palautetta. MyCourses myös tukee opiskelijoiden yhteistyötä sekä tarjoaa välineitä opiskelijoiden etenemisen seurantaan. Työpajan ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan jokaisen kurssisuunnitel-mista ja siitä, miten MyCourses voisi parhaiten tukea opettajan opetuksen tavoitteita; keskustellaan työkaluista ja parhaista käytänteistä. Työpajojen välillä jokainen valmistelee mahdollisuuksien mukaan omaa MyCourses-kurssityötilaansa, ja osallistujat voivat antaa ja saada toisiltaan palautetta ja vinkkejä. Toisessa tapaamisessa keskustellaan valmistelun aikana esiin nousseista kysymyksistä.

  MyCourses is a platform for all courses, supporting your course activities, feedback, grading  and communication. Take the best out of it. Plan and implement your course in MyCourses, using the best tools for your pedagogical goals.  On the first session we discuss your course plan and share ideas about the best tools and activities to support your goals.  Between sessions, you can work with your MyCourses course environment. You get and give feedback to your colleagues. On the second session, we discuss the questions arisen during the course preparation.

  MyCourses course design preassignment - please, submit before the first session!

  Ohjaaja / Facilitator: Outi Rautakoura, Oppimisen IT /  ICT for Learning


  Flippaaminen ja opiskelijoiden aktivointi / Flipped classroom and activating students

  Thu 23.11. at 13.00 -15.00, Otakaari 1, Y115

  Työpajassa pääset perehtymään Flipped classroom -menetelmään (Flippaus) , joka kääntää perinteisen oppimisympäristön päinvastaiseksi: Opiskeljat valmistautuvat opetustilanteeseen ennakkomateriaalin (esim. videot, simulaatiot, lukumateriaali) avulla etukäteen, jolloin kontarkiopetustilanteessa jää enemmän aikaa keskustelulle, harjoituksille ja tehtäville. Workshopissa saat käytännön harjoituksia Flípped classroom -sessioiden suunnitteluun, käyttäen videoita  ja aktivoivia menetelmiä opetuksessa. Perehdyt Panopto media palveluun ja Presemo yleisöosallistumisjärjestelmään.

   The workshop introduces you to the flipped classroom method that reverses the traditional learning environment: The students are offered pre-defined online materials (e.g. videos, simulations, readings) outside classroom, leaving more time for conversation, exercises and assignments in classroom. During workshop, you get to do hands on exercises on planning flipped classroom -sessions, using videos in teaching and activating instruction in the classroom. You will get introduced to Panopto media service and Presemo participation platform.


  Ennakkotehtävä / Pre-assignment: löytyy Ennakkotehtävät / Pre-assignment -kansiosta / Can be found in Ennakkotehtävät / Pre-assignment -folder.  DL 22.11.2017

   Ohjaaja / Facilitator: Timo Ovaska, Oppimisen IT / ICT for Learning