Osion kuvaus

 • Kurssin tavoitteet ja aikataulu


  Kurssi liittyy ”OPISKELUKYVYN, HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN korkeakouluissa OHO!” - kärkihankkeeseen

  Kurssikuvaus

  Tavoitteena opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Kurssin tavoitteena on laajentaa käsitystä omasta opettajuudesta ja ohjaustaidoista. Tavoitteena on myös vahvistaa vuorovaikutustaitoja sekä taitoja opiskelijoiden osallistamisessa. Edelleen tavoitteena on vahvistaa yliopisto-opettajaidentiteettiä, tukea opettajan arkea ja kehittää Aalto-yliopiston tiede-, taide- ja työyhteisöjä.  Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa omaan opettajuuteensa ohjaajana liittyviä vahvuuksia ja haasteita. Hän osaa analysoida ja kehittää oman tieteen- tai taiteenalansa ohjausta kuvan ja draaman avulla. Osallistuja pystyy myös arvioimaan kuvan ja draaman mahdollisuuksia yliopistokontekstissa sekä ottamaan käyttöön ilmaisullisia menetelmiä omassa työssään.

  Keidas kurssilla kehitetään opettajien ohjausosaamista ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista kuvan ja draaman kautta. Kurssin lähipäivien aikana työstetään ohjaukseen ja vuorovaikutukseen osallistujien tuottavia teemoja. Kurssin toimintamuodoilla pyritään tieteen ja taiteen väliseen vuorovaikutukseen. Kurssi tutustuttaa myös taidemuotojen (kuvataide ja draama) mahdollisuuksiin yliopisto-opetuksessa.

  Kurssin opettajina toimivat Kari Nuutinen (TaM, kehitysasiantuntija) ja Merita Petäjä, psykologi ja Businessteatterin ohjaaja.

   Kurssin aikataulu, Aloitetaan aina 9.00.

  12.1.2018 Luokka: Arabia 5022

  9.2.2018 Luokka: Arabia Stage 5007

  9.3.2018  Luokka: Arabia 5022

  13.4.2018  Luokka: Arabia 5022

  18.5.2018  Luokka: Arabia 5007. Todennäköisesti paikka tulee muuttumaan Otaniemeen.

  15.6.2018  Luokka: Arabia 5022.  Todennäköisesti paikka tulee muuttumaan Otaniemeen.