Topic outline


  • Oppimistehtävät seuraavalle kerralle

   1. Lukutehtävä
   2. Opetuksen havainnointi ja reflektointi
   3. Ryhmätyö: pienryhmätapaaminen ja ryhmäreflektio


  • URL icon

   Ohjeet:

   Kirja: Hemminki, M. Leppänen, M. & Valovirta, T. (2013): Innostu ja onnistu opetuksessa! www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5484-1

   Lue kappale 5: "Kuinka toteutan opetustani?" sivut 38-48.

   Or in English: Hemminki, M. Leppänen, M. & Valovirta, T. (2013): "Get inspired!" http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5486-5

   Read a chapter 5: How do I teach? pp.39-49.

   Lue teksti niin, että pystyt keskustelemaan siitä osallistujien kanssa pienryhmässäsi jo ennen seuraavaa lähipäivää 26.3.2018

    

  • Assignment icon

   Ohjeet:

   Vieraile harjoitteluluokassa, jos mahdollista, niin oman ryhmäsi jäsenen harjoituksissa. 
   Kiinnitä huomiosi opiskelijaan ja kirjaa ylös ainakin seuraavia huomoita:
   • Mitä opiskelijat tekevät?
   • Miten opettaja motivoi heitä?  
   Kirjaa myös oma reflektiosi ja mielipiteesi.
   Voit antaa palautetta opettajalle. Kerro ennen havainnointia, että tulet seuraamaan opetusta ja kysy myös haluaako hän saada palautteesi. Jos annat palautetta, niin ole tarkka ja positiivinen ja anna rakentavaa palautetta.
   Käytä palautelomaketta, joka löytyy MyCoursesista ja palauta palautteesi myös MyCoursesiin tähän palautuslaatikkoon ja poista siitä havainnoidun vertaisen nimi.
   Voit hyödyntää koko palautelomakkeen teemoja, kuitenkin muista keskittyä erityisesti tämän kerran teemoihin: Opiskelijan aktiivisuus ja opettajan toiminta motivoijana.
   Tämä palaute näkyy vain sinulle itsellesi ja tämän kurssin opettajalle (Mairelle).

  • Forum icon

   Osallistujat: Iikka Reinikka, Markus Nevalainen ja Janne Hirvonen

   Ohjeet:

   • Sovi ryhmätapaaminen ennen seuraavaa lähipäivää (26.3.2018)
   • Tapaamisessa keskustelkaa lukumateriaalista ja suunnitelkaa opetuksen seurantaa tai keskustelkaa havainoiduista opetustilanteista.
   • Palauta ryhmämuistiinpanot ja reflektiot (yksi /ryhmä) tähän keskustelualueelle:  Ryhmätyö (keskustelualue): Mistä keskustelitte? Mitä havainnoitte? Mitä ajattelette lukemastanne tekstistä? jne.
   • Laittakaa nimet ryhmämuistioon.
   • Nämä postaukset tälle keskustelualueelle ovat opettajan ja koko ryhmän nähtävissä.

  • Forum icon

   Manfred, Veikko ja Erkki

   Ohjeet:

   • Sovi ryhmätapaaminen ennen seuraavaa lähipäivää (26.3.2018)
   • Tapaamisessa keskustelkaa lukumateriaalista ja suunnitelkaa opetuksen seurantaa tai keskustelkaa havainoiduista opetustilanteista.
   • Palauta ryhmämuistiinpanot ja reflektiot (yksi /ryhmä) tähän keskustelualueelle:  Ryhmätyö (keskustelualue): Mistä keskustelitte? Mitä havainnoitte? Mitä ajattelette lukemastanne tekstistä? jne.
   • Laittakaa nimet ryhmämuistioon.
   • Nämä postaukset tälle keskustelualueelle ovat opettajan ja koko ryhmän nähtävissä.

  • Forum icon

   Ilari, Tuomas, Michalina ja Jussi

   Ohjeet:

   • Sovi ryhmätapaaminen ennen seuraavaa lähipäivää (26.3.2018)
   • Tapaamisessa keskustelkaa lukumateriaalista ja suunnitelkaa opetuksen seurantaa tai keskustelkaa havainoiduista opetustilanteista.
   • Palauta ryhmämuistiinpanot ja reflektiot (yksi /ryhmä) tähän keskustelualueelle:  Ryhmätyö (keskustelualue): Mistä keskustelitte? Mitä havainnoitte? Mitä ajattelette lukemastanne tekstistä? jne.
   • Laittakaa nimet ryhmämuistioon.
   • Nämä postaukset tälle keskustelualueelle ovat opettajan ja koko ryhmän nähtävissä.