Översikt

  • Fil icon

   Kurssin yleiset käytännöt


  • Kurssin suoritus

   • Kurssista EI voi päästä läpi pelkällä tentillä. Tarvitset pisteitä muistakin osuuksista!
   • Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella.
   • Osasuoritukset ovat voimassa vain yhden lukuvuoden! Eli, kun kurssi alkaa uudelleen, niin edellisen vuoden pisteet eivät ole enää voimassa.
   • 5. periodissa on rästilaboratorio sekä -simulaatio mahdollisuudet. Tällöin voit tehdä maksimissaan yhden puuttuvan simulaation sekä yhden puuttuvan laboratoriotyön. Puuttuva tarkoittaa siis sellaista simulaatiota/laboratoriotyötä, jota et ole palauttanut ollenkaan (0p arvoinen palautus on suoritus, ei puuttuva!).
   • Välikokeita EI voi uusia. Tentit ELE2-kurssista järjestetään n. toukokuussa (5. periodi) sekä n. syyskuussa (1. periodi).


   Pisteiden saaminen

   Pisteet jakautuvat seuraavasti

   Pisteitä saa
   Mitä? Piste / kpl
   Yhteensä %
   Luentokuulustelut, 10kpl
   1 8*
   8
   Laskuharjoitukset, 10kpl
   1 10 10
   Simulaatiot, 4kpl
   2,51010
   Laboratoriotyöt, 2kpl
   1020
   20
   Välikokeet, 2kpl
   255050
   Palaute, 1kpl
   2
   2
   2
   Yhteensä
   100 100
   * Luentokuulustelut arvostellaan asteikolla 0, 0,5p ja 1p. Luentokuulusteluja on joka luentoon liittyen, mutta vain parhaiden kahdeksan (8) pisteet otetaan huomioon arvostelussa.
   Luentokuusteluissa on mukana kaksi MyCourses-tehtävää, yksi luentokuulustelu per periodi korvataan MyCourses-tehtävällä. Kuulustelu avataan luennon alkaessa ja suoritus pitää palauttaa keskiviikon loppuun mennessä (eli samana päivänä klo 23:59 mennessä), suorituskertoja on yksi ja suoritusaikaa yksi tunti.

   Laskuharjoituksissa aktiivisesta noin kahden tunnin laskemisesta saa yhden pisteen. HUOMAA, että kaikkien kierroksen tehtävien tekeminen vie yleensä enemmän aikaa kuin 2h, joten sinun oletetaan laskevan myös kotona itsenäisesti!

   Jos et kuitenkaan pääse paikalle tai halua tulla laskareihin, vaan haluat laskea tehtävät itsenäisesti kotona, niin voit tulla näyttämään lasketut tehtävät laskareihin (huomaa, on tultava viimeistään samalla viikolla kuin ko. laskarit ovat!) tai sovittava aika pääassistentin kanssa. Voit myös laittaa tehtävät selkeästi kirjoitettuna (kuvat laskuista riittää) sähköpostilla pääassistentille viimeistään laskarikierroksen viimeisenä päivänä ennen malliratkaisujen ilmestymistä. Muista, että tällöin odotetaan kaikkien tehtävien tekemistä tai osoittamista, että niitä on kunnolla yritetty ja mahdollisiin kysymyksiin pitää pystyä vastaamaan.

   Etukäteen voi siis käydä näyttämässä laskujaan, mutta jälkikäteen pisteitä ei enää saa.

   Simulaatioista saat pisteet eri tehtävien pisteytyksen mukaan. Simulaatioharjoituksissa käyminen on vapaaehtoista eikä vaikuta pisteiden saamiseen, mutta muista, että vain siellä annetaan apua simulaatioiden tekemiseen!

   Laboratoriotyöt tehdään pareittain. Viime vuosina labroista saatiin yleensä 5-10 pistettä per laboratoriotyö.

   Välikokeet on suositeltu tapa kurssin suorittamiseen. Jos et pääse paikalle toiseen tai molempiin välikokeisiin, suorita kurssi tentillä (yht. 50p). Tenttimahdollisuudet ovat (n.) touko- ja syyskuussa.

   Alustavat arvosanarajat

   Alla olevat pistemäärät voivat muuttua kurssin yhteispisteiden perusteella (arvosanat 2-5). Läpipääsyraja on kuitenkin aina 49,5 pistettä.


   Pisteet AS
   90-100 5
   80-89,5 4
   70-79,5 3
   60-69,5 2
   49.5-59,5 1
   ≥ 40
   0*
    < 40  0
   * Suoritusmahdollisuus kymmenellä lisätehtävällä.