Topic outline

 • General

  • ENY/RYM Luennot alkavat tiistaina 8.1.2019 klo 12, salissa K216 (Otakaari 4)

   Heti aloitusluennon jälkeen alkavat aiheiden esittelytilaisuudet. Esittelytilaisuuksien tarkemmat tiedot, kandiaiheet, aihekuvaukset ja aiheiden hakuohje löytyvät kurssin MyCourses-sivuilta.


   Kurssi sisältää seuraavat pakolliset osasuoritukset:

   -          Luentoläsnäolot: aloitusluento/aihe-esittely + 5 muuta luentoa

   -          Luentoihin ja pajoihin sisältyvät harjoitukset ja tehtävät

   -          Tekstipajat 1 ja 2

   -          Puheviestinnän osio (3 osaa): Verkkotehtävä, Puhepaja 1 ja 2 

   -          Kypsyysnäyte (integroitu: Tekstipaja 1 ja 2)

   -          Kandidaatintyö

   -          Kandidaatintyön esittely seminaarissa

   -          Opponointi (erikseen nimettävä toinen kandidaatintyö)

   Suoritusta ei voi hajauttaa eri toteutuskierroksille.

   Luennot ovat pakollinen osa kandidaattiseminaaria. Jos ei pääse oman seminaarin luennolle, niin tulee osallistua samalle luennolle jossain toisessa kandiseminaarissa. Tiedot muista seminaareista löytyvät oppimiskeskuksen ja kielikeskuksen sivuilta. Helpointa on osallistua korvaaville luennoille ENG3043.Kand -seminaarin luennoilla, jotka ovat yleensä maanantaisin klo 12-14. Korvaavan luennon luennoitsijalta tulee pyytää kuittaus luennon korvauslomakkeeseen, korvauslomake toimitetaan oman kurssin koordinaattorille.

   Tervetuloa kurssille!