Osion kuvaus

 • Tervetuloa 'Puhu asiantuntevasti' -kurssille!

  Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija

  Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan vuorovaikutusosaamista osana ammatillista identiteettiä. 

  Tarkastelemme vuorovaikutuskäyttäytymisen taustalla olevien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistamista puheviestinnän teoriatiedon avulla. 

  Lisäksi teemme käytännön harjoituksia oman vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi.

  1op 

  Kontaktiopetus 12h + Oppimistehtävät 15h

  MILLOIN?

  perjantaisin klo 13.15-16.30

  15.3./ 22.3./ 29.3.

  Paikka: U401

  KURSSIN AIKATAULU

  1. Tapaaminen       Vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaito

  2. Tapaaminen       Palautetaidot ammatillisena osaamisena, 

                                   oma puhe ja palautekeskustelut 

  3. Tapaaminen      oma puhe ja palautekeskustelut

  Kirjallisen tehtävän palautus 

  (huom. Saat tunnilla ohjeet 'Oma puhe' -tehtävään)


  KURSSIN ARVIOINTI 

  hyväksytty / hylätty.

  Arviointiin vaikuttavat tekijät:

  Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen

  • Kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti
  • Valmius heittäytyä omien taitojen kehittymiseen ja/tai oman vuorovaikutusosaamisen aktiivinen päivittäminen

  KIRJALLISEN TEHTÄVÄN arviointiin vaikuttavat:

  • Analysointi- ja havainnointitaitojen osoittaminen.
  • Kyky soveltaa teoriatietoa käytäntöön ja valmiudet pohtia käsiteltävää aihekokonaisuutta.
  • Lähdemateriaaliin/ kirjallisuuteen perehtyminen.