Topic outline

 • General

  Kurssin aloitusluento on keskiviikkona 16. tammikuuta 2019 klo 12.15-14.00 salissa U3 (=U141). Kurssilla ei ole opetustapahtumia ennen aloitusluentoa.  Kurssiesite

  Laajuus 5 op
  Opintojakson asema

  Pääaineopinnot, 3. vuosikurssi

  Opintojakson taso

  Kandidaattiopinnot

  Opetusperiodi

  III-V

  Työmäärä toteutustavoittain

  Luento-opetus 7h
  Itsenäinen työskentely 75h

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
  1. osaa hyödyntää systeemiajattelua, systeemidynamiikkaa ja pelejä laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa, 
  2. osaa rakentaa aikasarja-malleja ja toteuttaa aikasarja-analyyseja. 

  Sisältö

  Kaksi harjoitustyötä matemaattisten mallien käytännön toteutuksesta ja analyysistä; systeemiajattelun, systeemidynamiikan ja pelien hyödyntäminen laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa; aikasarja-mallien rakentaminen ja aikasarja-analyysien toteuttaminen.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Harjoitustyöt ja työselostukset

  Oppimateriaali

  Näiltä sivuilta löytyvät työohjeet ja oheismateriaali.

  Esitiedot

  MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi, ja muut perusmatikat

  Opetuskieli

  suomi

  Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot Laboratoriotöitä ohjaa tekn. yo Patrik Lahti patrik.lahti@aalto.fi. Kurssin vastaava opettaja on Professori Kai Virtanen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.
  Vastaanottoajat

  Kai Virtanen, keskiviikkoisin klo 15-16 Y212

  Patrik Lahden vastaanottoajat löytyvät harjoitustöiden "käytännön järjestelyt"-esityksistä. 

  Lisätietoja

  Kurssilla ei pidetä luentoja lukuunottamatta kunkin harjoitustyön alussa pidettävää aloitusluentoa, jossa esitellään työn sisältö, tavoitteet ja menetelmät. Ensimmäinen työ tehdään neljän hengen ryhmissä ja toinen työ kahden hengen ryhmissä.

  • Ensimmäisen työn aloitusluento pidetään ke 16.1.2019 klo 12.15 salissa U3 (=U141). HUOM! Läsnäolo pakollista!
  • Toisen työn aloitusluento pidetään ke 13.3.2019 klo 12.15 salissa U3 (=U141).

  Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyöt ja kirjalliset työselostukset. Työselostuksista annetaan arvosana ensimmäisen palautetun version perusteella, ja selostus hyväksytään, kun mahdolliset korjaukset on tehty. Koko kurssin arvosana määräytyy kahden työn keskiarvosta.

  Harjoitustöiden itsenäiseen tekemiseen on varattu seuraavat luokat: maanantaisin klo 14-16 Y344 ja keskiviikkoisin klo 12-14 U257. Ensimmäisen työn aikana näissä luokissa ei ole harjoituksia/luentoa vaan tila on ainoastaan varattu kurssilaisten käytettäväksi. Toisen työn aikana assistentti päivystää keskiviikkoisin luokassa.