Översikt

 • Tervetuloa 'Puhu asiantuntevasti' -kurssille!

  Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan vuorovaikutusosaamista osana ammatillista identiteettiä. 

  Tarkastelemme vuorovaikutuskäyttäytymisen taustalla olevien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistamista puheviestinnän teoriatiedon avulla. 
  Lisäksi teemme käytännön harjoituksia oman vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi.

  1op 

  Kontaktiopetus 12h + Oppimistehtävät 15h

  This course is in Finnish

  MILLOIN?

  klo 13.15-16.30

  • ke 5.6.2019 
  • ma 10.6.2019
  • ke 12.6.2019

  Paikka: U259


  KURSSIN AIKATAULU

  1. Tapaaminen       Vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaito

  2. Tapaaminen       Palautetaidot ammatillisena osaamisena, 

                                   oma puhe ja palautekeskustelut 

  3. Tapaaminen      oma puhe ja palautekeskustelut

  *Kirjallisen tehtävän palautus 

  (huom. Saat tunnilla ohjeet 'Oma puhe' -tehtävään)


  KURSSIN ARVIOINTI 

  hyväksytty / hylätty

  Arviointiin vaikuttavat tekijät:

  Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen

  • Kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti
  • Valmius heittäytyä omien taitojen kehittymiseen ja/tai oman vuorovaikutusosaamisen aktiivinen päivittäminen

  KIRJALLISEN TEHTÄVÄN arviointiin vaikuttavat:

  • Analysointi- ja havainnointitaitojen osoittaminen.
  • Kyky soveltaa teoriatietoa käytäntöön ja valmiudet pohtia käsiteltävää aihekokonaisuutta.
  • Lähdemateriaaliin/ kirjallisuuteen perehtyminen. > kielijelppi.fi