Topic outline

  • General

    Kirjanpitokurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentopakkoa ei ole ja luentopohjat ovat kurssin sivuilla. Kolme sarjaa palautettavia harjoitustehtäviä tulevat omaan kansioonsa ja niistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta.

    Kurssin tentit järjestetään Otaniemessä kandidaattikeskuksessa 17.4.2019, 22.5.2019 ja 25.6.2019. Tentti alkaa aina kello 16 ja siihen tulee ilmoittautua sähköisesti avoimen yliopiston Aimo-järjestelmässä viimeistään viikkoa aiemmin. Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan hieman harvemmin.

    TENTTIVASTAUSTEN NÄYTTÖ: Omiin tenttivastauksiinsa voi halutessaan käydä tutustumassa kandidaattikeskuksessa starting point eli hakijapalvelut-huoneessa Y199a (avoimen yliopiston toimiston vieressä). Ensin tulee pyytää sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoa lähettämään ko. huoneeseen vastauspaperi (osoite: avoin@aalto.fi), jonka jälkeen seuraavana päivänä tms. voi käydä tutustumassa vastauksiin hakijapalvelujen aukioloaikoina (10-14, joinakin päivinä 11-13).