Översikt

 • Tervetuloa! Welcome!

  Tietoa tästä materiaalista

  Tämä itseopiskelumateriaali on pilottiversio, joka on ensimmäistä kertaa käytössä syksyllä 2019. Tulemme kysymään palautetta käyttäjiltä orientaatioviikon yhteydessä.

  Jos sinulla on ongelmia tämän MyCourses-materiaalin kanssa, voit olla yhteydessä opiskelijapalvelut@aalto.fi.


  About this material

  This self study material is a pilot version and first time in use Fall 2019. We will ask for your feedback of this material after the orientation week.

  If you have problems with this MyCourses material, you can contact studentservices@aalto.fi.


  • Gruppval icon

   Aloita kirjautumalla sisään Aalto-tunnuksillasi oikeasta yläkulmasta. Valitse sen jälkeen tästä kummalla kielellä haluat nähdä orientaatiomateriaalit. 

   **

   Start by logging in with your Aalto credentials in the up right corner. Then choose either the English or Finnish group from here to see materials in the right language.