Topic outline

  • General

    Kirjanpitokurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentopakkoa ei ole ja luentopohjat ovat kurssin sivuilla. Kolme sarjaa palautettavia harjoitustehtäviä tulevat omaan kansioonsa ja niistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta.

    Kurssin tentit järjestetään Otaniemessä kandidaattikeskuksessa. Ensimmäinen tentti on 22.8.2019 eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Muut tenttimahdollisuudet ovat 1.10. ja 6.11.2019. Kahteen jälkimmäiseen tenttiin tulee ilmoittautua avoimen yliopiston Aimo-palvelussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tentti alkaa aina kello 16 ja sen pitopaikka löytyy netistä kurssin esittelysivulla olevan linkin kautta. 

    Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan hieman harvemmin.

    Omiin tentti- ja kotitehtävävastauksiinsa voi halutessaan käydä tutustumassa kandidaattikeskuksessa starting point eli hakijapalvelut-huoneessa Y199a (avoimen yliopiston toimiston vieressä). Ensin tulee pyytää sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoa lähettämään ko. huoneeseen vastauspaperi (osoite: avoin@aalto.fi), jonka jälkeen seuraavana päivänä tms. voi käydä tutustumassa vastauksiin hakijapalvelujen aukioloaikoina (ma-ke 10-14, to-pe 11-13).