Topic outline


  1. 3.6. Aloitus ja ryhmäytyminen / Introduction & teaming up, Kimmo (10.15 - 12.30 in AS1)
  2. 4.6. Projektin suunnittelu / Project design, Salu (10.15 - 12.30 in TU7)
  3. 5.6. Työturvallisuus / Work safety, (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7 in Finnish or 13:00 in sähköpaja for non-Finnish speaking students)
  4. 11.6. Linuxin perusteet / Linux basics (Juha Biström), (10.15 - 12.30 in AS5)
  5. 12.6. 3D-tulostus ja OpenSCAD / 3D printing (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in AS5)
  6. 13.6. Elektroniikan perusteet (toisen kalvosetin materiaali, alkaen sivulta 29)/ Basics of electronics (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  7. 18.6. Elektroniikka- ja piirilevysuunnittelu + KiCAD / electronics & circuit design (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in AS5)
   Ke 19.6. Projektisuunnitelman deadline / Project plan deadline
  8. 25.6. Piirilevyn valmistaminen + juottaminen / Circuit manufacturing and soldering (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  9. 26.6. Materiaalia poistavat menetelmät Sähköpajalla / Subtractive methods in manufacturing at Sähköpaja (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  10. 27.6. Mikrokontrollerit + ohjelmointi + GitHub / Microcontrollers + Programming (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  11. 2.7. Anturit + väylät / Sensors and buses (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
  12. 3.7. Mittalaitteet / Measuring instruments (Juha Biström, Mikko Simenius, Joel Tolonen), (10.15 - 12.30 in TU7)
   Pe 26.7. Väliraportin deadline / Mid-term report deadline
   To 22.8. Loppunäytös / Final show
   Pe 30.8. Loppuraportin & nettisivujen deadline / Final report + web content deadline