Osion kuvaus

 • A! Peda Intro -kurssi lähtee liikkeelle opetuksen peruskysymyksistä: Mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen yliopistossa, opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa, sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. Osallistujat havainnoivat työyhteisöään ja peilaavat teemoja omaan opetustyöhönsä.

  Kurssin käytyään osallistuja osaa:

  • havainnoida ympäristöään oppimisen näkökulmasta ja jäsentää oppimiseen vaikuttavia tekijöitä  
  • tunnistaa opetuksen suunnittelun vaiheita ja on harjoitellut opetuksen toteuttamista ohjatusti  
  • on laajentanut opettajaverkostojaan ja saanut valmiuksia toimia monitieteisen opettajaryhmän jäsenenä.  
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja käsittää oman roolinsa opettajana.


  Kurssin aikataulu

  Lähipäivä 1: tiistai, 17.9.2019 klo 9.00-15.30, Rakentajanaukio 4A, (309) R9

  Lähipäivä 2: torstai, 26.9.2019 klo 9.00 - 15.30, Otakaari 1, Top Lounge

  Lähipäivä 3: tiistai, 8.10.2019 klo 9.00-12.00, Otakaari 1, U261 OP

  Lähipäivä 4: torstai, 31.10.2019 klo 12.00-16.00, Otakaari 1, U401 aloitus, myöhemmin myös U413b, U413c, U414a, U414b

  Lähipäivä 5: keskiviikko, 13.11.2019 klo 9.00-15.30, Otakaari 1, U401

  Kurssin aikajana

  aikajana


  Opettajat: Miia Forstén (vastuuopettaja) ja Maire Syrjäkari • Vertaisryhmätyöskentely:

  1. Keksikää ryhmälle nimi ja asettakaa ryhmän toiminnalle tavoite.

  2. Pohtikaa ja päättäkää yhdessä, miten saavutatte tavoitteenne.

  • Vähintään kaksi tapaamista kurssin aikana (kasvotusten tai verkossa), lähiopetuksen ulkopuolella.
  • Ryhmän yhteinen keskustelu ja toiminnan sekä tulosten dokumentointi tallennetaan ryhmän omaan tilaan MyCourses-ympäristössä.  

  3. Tehkää konkreettinen suunnitelma tapaamisille (päivämäärät) ja mitä teette (toimintatavat ja menetelmät). Voitte tarkentaa ja muuttaa kurssin aikana.

  4. Kirjoittakaa yhteenveto ja tulokset jokaisesta tapaamisestanne lyhyt kuvaus MyCoursesiin (oman rymänne alue), miten tavoitteen saavuttaminen on edennyt ja mitä olette tehneet/keskustelleet.

  5. Valmistautukaa pitämään koko ryhmälle aktivoiva opetustilanne (ei konferenssiesitys) aiheestanne 13.11.2019.

  Opetustilanne on 25 - 30 min ja lisäksi 5 - 10 min (yhteensä 35 min) yhteiseen keskusteluun sekä palautteeseen.

  Voitte perehtyä opetusmenetelmiin ja niiden valintaan  esim. Hyppönen & Linden: Opettajan käsikirjan sivut 11-33 ja 34-54 ja ideoikaa parhaanne mukaan (tapaamisessa/viestimällä) etukäteen miten muut voisivat asian parhaiten oppia.

 • .