Topic outline

 • Vertaisryhmätyöskentely:

  1. Keksikää ryhmälle nimi ja asettakaa ryhmän toiminnalle tavoite.

  2. Pohtikaa ja päättäkää yhdessä, miten saavutatte tavoitteenne.

  • Vähintään kaksi tapaamista kurssin aikana (kasvotusten tai verkossa), lähiopetuksen ulkopuolella.
  • Ryhmän yhteinen keskustelu ja toiminnan sekä tulosten dokumentointi tallennetaan ryhmän omaan tilaan MyCourses-ympäristössä.  

  3. Tehkää konkreettinen suunnitelma tapaamisille (päivämäärät) ja mitä teette (toimintatavat ja menetelmät). Voitte tarkentaa ja muuttaa kurssin aikana.

  4. Kirjoittakaa yhteenveto ja tulokset jokaisesta tapaamisestanne lyhyt kuvaus MyCoursesiin (oman rymänne alue), miten tavoitteen saavuttaminen on edennyt ja mitä olette tehneet/keskustelleet.

  5. Valmistautukaa pitämään koko ryhmälle aktivoiva opetustilanne (ei konferenssiesitys) aiheestanne 13.11.2019.

  Opetustilanne on 25 - 30 min ja lisäksi 5 - 10 min (yhteensä 35 min) yhteiseen keskusteluun sekä palautteeseen.

  Voitte perehtyä opetusmenetelmiin ja niiden valintaan  esim. Hyppönen & Linden: Opettajan käsikirjan sivut 11-33 ja 34-54 ja ideoikaa parhaanne mukaan (tapaamisessa/viestimällä) etukäteen miten muut voisivat asian parhaiten oppia.