Översikt

 • Ohjelma

  kpl 6, harj. 14 (osa)

  harj. 2-4

  possessiivisuffiksit: harj. 16 ja opettajan harjoitus (parin kanssa)

  sanatyyppi Vus/Vys (s. 185)


  Kotitehtävät

  lue s. 183-184: aikamuotojen käyttö

  tee harj. 17-21