Topic outline

 • Ohjelma

  konditionaali: harj. 9, 10, 12

  konditionaalin perfekti (s. 17)

  harj. 3, 4, 23

  s. 18: adjektiivit ton/tön ja llinen + sanatyypit ton/tön ja lämmin

  harj. 18 ja 19

  s. 19: adverbi sti + harj. 21


  Kotitehtävät

  kpl 1: harj. 13, 15, 20, 22

  opettajan paperi: objektiharjoitus

  jos haluat: teksti s. 20 + harj. 25