Topic outline

 • Ohjelma

  objekti: opettajan materiaalin harjoitus + kpl 2, harj. 10

  passiivin objekti + kpl 2, harj. 9

  harj. 12 (kuuntelu)

  kpl 1:

  - teksti s. 20 + harj. 25

  - harj. 16

  sanat s. 51

  kpl 1 teksti s. 47


  Kotitehtävät

  tekstit s. 47 ja 48

  harj. 1, 2, 8, 11, 17 A