Topic outline

 • Ohjelma

  Kurssi-info + tutustuminen

  Kurssiohjelmasta (Huom! Kurssilla on joka viikko paljon kotitehtäviä!)

  SM3, kpl 2: s. 53 (Sovitaan tapaaminen + numeroiden taivutus)

  Harjoitus: kellonajat (Mihin aikaan? Mistä mihin?)

  Harjoitus: tapaamisen sopiminen

  Kpl 3: harj. 3

  Passiivin preesens: mitä he ehdottavat? (opettajan materiaali)

  Passiivin imperfekti (s. 89)

  Harj. 8

  Dialogi s. 85

  Puhekieli: ne menee (s. 95)


  Kotitehtävät

  Kpl 3 tekstit s. 85 ja 86 + sanat s. 88 (Yhteiskunta ja politiikka)

  Sanatyyppi kansi s. 92

  Harj. 1, 2, 4-7, (8 jos haluat) 15 A ja B, 16 A