Topic outline

 • Ohjelma

  s. 122-123: Milloin? Kuinka kauan? + harj. 2 A ja 3A

  harj. 5

  kaupunki-tekstit

  teksti: Brasilia (s. 93) + harj. 19

  harj. 17

  harj. 14

  harj. 10-12

  (+ sanat)

  s. 124: Luulen, että... ja En usko, että... (taitaa-verbi)

  Te-imperatiivi (s. 125) + harj. 11


  Kotitehtävät

  lukekaa tekstit s. 119 ja 120

  tehkää harj. 1, 2 B, 4, 7-10

  kuunnelkaa (+ sanat: te-imperatiivi)

  opiskelkaa passiivin konditionaali (s. 126-127) + tehkää harj. 13 ja 14