Topic outline

  • TOISTUVA REFLEKTIOTEHTÄVÄ JOKAISEN LÄHIJAKSON JÄLKEEN. 

    Muistele omia kokemuksiasi viime lähijaksolla. Voit lukea muistiinpanosi ja katsella viime jakson töitä tai valokuvia niistä. Mitä jäi mieleesi erityisesti?  Voit pohtia esimerkiksi: Millaiset asiat ovat olleet yllättäviä tai innostavia? Mikä on ollut vaikeaa tai outoa? Millainen olo/kokemus sinulla on ryhmässä työskentelystä? 

   PALAUTA tehtävä tälle keskustelualueelle. Jokainen opiskelija aloittaa oman keskustelun, johon hän vastaa seuraavan tekstinsä lähettämisen yhteydessä. Siten keskustelualueelle muodostuu jokaiselle opiskelijalle oma keskustelukanava, josta kaikki hänen tekstinsä löytyvät.  • Lue lähijakson yhteydessä annetut tekstit. Kirjoita mitä oivalluksia tai kysymyksiä sinussa herää, tai mitä et ymmärrä tekstissä - tai käytännön toiminnassa?  Voit myös peilata tekstejä omaan tähänastiseen kokemukseesi taideterapiasta.

   PALAUTA tehtävä tälle keskustelualueelle. Jokainen opiskelija aloittaa oman keskustelun, johon hän vastaa seuraavan tekstinsä lähettämisen yhteydessä. Siten keskustelualueelle muodostuu jokaiselle opiskelijalle oma keskustelukanava, josta kaikki hänen tekstinsä löytyvät.


  • assign icon
   Lukutehtävät kirjasta Taideterapian perusteet Assignment
   Not available unless: You are a(n) Student

   Lähetä tehtävä lukutehtävän palautusalueelle.

   Lukutehtävä joulukuun luentojen jälkeen (17.-18.12.2019)

   Mantere: Luovuuden ulottuvuuksia taideterapiassa. Taideterapian perusteet sivut 190-199.

   Rankanen: Työskentelyn eteneminen taideterapiassa. Taideterapian perusteet sivut 91-97.

   Rankanen: Taideterapiassa vaikuttavia ydinprosesseja. Taideterapian perusteet sivut 35-49

   Vapaaehtoinen lisäluettava: Huotilainen, Rankanen, Groth, Seitamaa-Hakkarainen & Mäkelä. Why our brains love arts and crafts.