Översikt

 • Tämän kurssin opetustapa on muutettu etäopetukseksi Aalto-yliopiston linjausten mukaisesti.

  Kurssin tapaamiset toteutetaan Zoom-palvelussa alkuperäisen ohjelman mukaisesti, lukuunottamatta 17.3 suunniteltua tapaamiskertaa. Tarkemman ohjelman löydät alta, kohdasta "Kurssin ohjelma ja tehtävät".

  Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kurssin suorittamiseen liittyviä kysymyksiä!

  Voit seurata Aalto-yliopiston korona-tiedotusta osoitteessa https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto

  Terveisin,

  Ari Kuismin, ari.kuismin@aalto.fi

  Päivitetty 18.3

  --

  Työelämässä vaaditaan taitoa hallita erilaajuisia, ainutkertaisia, luovuutta vaativia ja riskejä sisältäviä projekteja. Ne edellyttävät suunnittelua, tavoitteita, projektityökaluja sekä ajankäytön jatkuvaa tarkkailua. Sen lisäksi on osattava kommunikoida eri tilanteissa erityyppisin viestein vastaanottajat ja viestien tavoitteet huomioiden. 

  Samoja taitoja tarvitaan jo opinnoissa, jotka koostuvat lukuisista pienemmistä ja suuremmista projekteista. Niiden etenemisestä ja lopputuloksista viestitään sekä suullisesti että kirjallisesti. 

  Tämä kurssi kehittää projektien suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen liittyviä taitoja sekä kykyä viestiä asiantuntevasti eri konteksteissa. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

  • Gruppval icon
   Tiimin valinta Gruppval
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

   Valitse toimiala, johon haluat perehtyä ja tiimi, jonka jäseneksi haluat kuulua viimeistään pe 20.3. klo 23.55.

   Kurssin aikana työskennellään tiivisti tiimeissä ja useampi kurssin tehtävä laaditaan yhteistyönä tiimeissä. Tiimin jäsenet saavat tehtävistä saman arvosanan, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä käytännöstä. On siis tärkeää, että sitoudut toimimaan tiimissä. Sitoutuminen tiimin jäsenyyteen auttaa synnyttämään luottamusta, asettamaan tavoitteita ja löytämään hyviä käytäntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi.

   Muista tallentaa tiimivalintasi sivun alareunasta!

  • Kunskapstest icon
   Projektinhallinnan testi Kunskapstest
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Projektinhallinta-testi toteutetaan MyCoursesissa omalla ajalla. Testissä on 20 monivalintakysymystä ja aikaa vastata on 30 minuuttia. Valitse aina vaihtoehto, joka on eniten oikea. Testi käsittelee kirjan Artto, K.A., Martinsuo, M. and Kujala, J., 2006. Projektiliiketoiminta (Vol. 2). WSOY. kappaletta 2. Projektiliiketoiminnan lähtökohdat (s. 13-51) sisältöjä, sekä ensimmäisellä luennolla käsiteltyjä sisältöjä.

   Huomioithan, että testiä ei voi uusia!