Översikt

 • Tervetuloa kurssille keväällä 2020! Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan, analysoimaan ja ymmärtämään tietointensiivisten organisaatioiden tiedon ja osaamisen johtamisen haasteita. Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia soveltaa ja kehittää menetelmiä, joilla tietointensiivisten organisaatioiden tiedon ja osaamisen johtamisen haasteisiin voidaan vastata sekä kuinka voidaan arvioida kehittämistoimenpiteiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Kurssin opettajan tavoittaa eerikki.maki@aalto.fi.

   Kurssi järjestetään Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä. Tarkka luentosali ilmoitetaan myöhemmin.

  Kurssin aikana opiskelija tekee seuraavat kirjalliset tehtävät:

  • 5*henkilökohtainen oppimispäiväkirja (n. 2 sivun esseetyyppinen vastaus annettuun kysymykseen)
  • 1*ryhmässä tehtävä harjoitustyö (ryhmän koko 3-5 opiskelijaa)
  • 1*henkilökohtainen oman oppimisen arvio (n. 2 sivun arvio omasta oppimisesta kurssilla)

  Kurssin aikana opiskelijat tekevät jossain oikeassa organisaatiossa. Mahdollista organisaatiota kannattaa pohtia jo ennen kurssin alkua, jotta ryhmätyö pääsee käyntiin kohtalaisen nopeasti. Sopiva organisaatio täyttää esim. seuraavat vaatimukset:

  • Organisaatio on tietointensiivinen eli sekä työn ”raaka-aineena” että lopputuloksina on tietoa ja informaatiota
  • Ryhmällä on pääsy organisaatioon (mahdollisuus esimerkiksi haastatella ihmisiä)
  • Organisaatio on kiinnostunut kehittämään tiedon ja osaamisen johtamisen käytäntöjään

  Aiemmilla kursseilla harjoitustöiden aiheina on ollut mm.

  • kuinka johtaa tietoa ja osaamista hajautuneessa organisaatiossa
  • kuinka hyödyntää teknologiaa tiedon ja osaamisen johtamisessa
  • kuinka muuttaa tiedon ja osaamisenjohtamisen projektit prosesseiksi
  • kuinka edistää yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä
  • kuinka johtaa hiljaista tietoa

   

  Ajankohta

  Tapahtuma

  Sisältö

  To 16.1.2020

  Klo 16:30-19:00

  Luento #1

  Kurssin tavoitteet, työskentelymuodot ja käytännönjärjestelyt, tietotyön ominaispiirteet, tietyöhön ja tiedon johtamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, tiedon ja osaamisen johtamisen tavoitteet

  Ma 27.1.2020

  Tehtävä

  Palauta 1. oppimispäiväkirja

  To 30.1.2020

  Klo 16:30-19:

  Luento #2

  Tietojohtamisen kehittäminen tietointensiivisissä organisaatioissa, erilaiset tietointensiiviset organisaatiot ja niiden ominaispiirteet, työskentelyä ryhmässä tehtävän harjoituksen parissa

  Ma 10.2.2020

  Tehtävä

  Palauta 2. oppimispäiväkirja

  To 13.2.2020

  Klo 16:30-19:00

  Luento #3

  Tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa ja tiedon jakamisen esteet, työskentelyä ryhmässä tehtävän harjoituksen parissa

  Ma 24.2.2020

  Tehtävä

  Palauta 3. oppimispäiväkirja

  To 27.2.2020

  Klo 16:30-19:00

  Luento #4

  Teknologiaperusteinen ja vuorovaikutusperusteinen lähestymistapa tiedon ja osaamisen johtamiseen, tiedon ja osaamisen johtamisen strategiat, työskentelyä ryhmässä tehtävän harjoituksen parissa

  Ma 10.3.2020

  Tehtävä

  Palauta 4. oppimispäiväkirja

  To 12.3.2020

  Klo 16:30-19:00

  Luento #5

  Tiedon ja osaamisen johtaminen yli ammatillisten, organisatoristen ym. rajapintojen, kriittinen näkökulma tiedon ja osaamisen johtamiseen

  Ma 23.3.2020

  Tehtävä

  Palauta 5. oppimispäiväkirja

  To 17.4.2020

  Tehtävä

  Palauta ryhmässä tehty harjoitus (vain yksi ryhmän jäsen palauttaa)

  To 23.4.2020

  Klo 16:30-19:00

  Luento #6

  Kurssin yhteenveto

  Su 26.4.2020

  Tehtävä

  Palauta oman oppimisen arvio

   

   


 • Ako-E3020 Knowledge Management in Practice  (5 op)

  Oppimispäiväkirja

  Learning journal is a short written essay where a student is expected to explicate what he/she has learnt and review and reflect his/her learning. Length of a learning journal is around 400-600 words. Please, list the used referenced at the end of the learning journal.

  Learning journals are scored using SOLO-taxonomy (Structure of Observed Learning Outcomes, http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/) In their journals students' are expected to answer to the given question/topic and review the given topic from the perspectives introduced in the course material (lectures and given articles).

  0 point =

  Pre-structural - The task is not attacked appropriately; the student hasn't really understood the point and uses too simple a way of going about it.

  1 point =

  Uni-structural - The students response only focus on one relevant aspect.

  2 points =

  Multi-structural - The students response focus on several relevant aspects but they are treated independently and additively. Assessment of this level is primarily quantitative.

  3 points =

  Relational - The different aspects have become integrated into a coherent whole. This level is what is normally meant by an adequate understanding of some topic.

  4 points =

  Extended abstract - The previous integrated whole may be conceptualised at a higher level of abstraction and generalised to a new topic or area.

   

  Learning journal topics:

  #1

  Reflektoi jotain merkityksellistä ja omaan kokemukseesi perustuvaa tiedon johtamiseen liittyvää helppoutta/vaikeutta. Käytä luentomateriaalia ja artikkeleita liittääksesi kokemuksesi johonkin teoriaan tai tieteelliseen malliin (esim Bhatt G. (2002) Management Strategies for Individual and Organizational Knowledge. Journal of Knowledge Management, vol. 6 (1), 31-39.).


 • Ako-E3020 Knowledge Management in Practice  (5 op)

  Ryhmässä tehtävä harjoitustyö – case assignment: (ryhmän koko 3-5 opiskelijaa). Kurssille osallistuvat opiskelijat voivat jo ennen kurssin alkua miettiä onko heillä mahdollisesti tiedossa organisaatiota, jossa kurssin ryhmätyön voisi toteuttaa.

  Case assignment will be completed in a group of 3-5 students. The student groups are expected to find the case organization by themselves. Use following criteria for finding and selecting your case organization and its challenge:

  • Select an organization where information/knowledge are the main inputs and outputs of work
  • Select an organization that gives you access to e.g. interview few employees (knowledge workers)
  • Select an organization that has a need or potential to develop its knowledge utilization (somehow related to the themes of course)

  In previous similar courses students have analyzed and resolved e.g. following challenges: "how to manage knowledge in a multisite organization”, "how to apply effectively ICT in intraorganizational knowledge sharing”, "managing knowledge in interorganizational collaboration”, "how to transform knowledge management project into knowledge management process”, "how to improve collaboration between different professions”, "how to improve sharing of tacit knowledge”. You may discuss with the course personnel about the suitability of your case organization and its challenge.

  The case assignment should focus to a) analyze how the case organization currently utilizes information/knowledge/competences, b) find out if there are unutilized opportunities or specific challenges related to knowledge management or utilization of information/knowledge/competence resources, and c) provide solutions that will help improving the performance of the organization. Use scientific literature, interviews in the case organization, and publicly available information of the case organization in your case assignment. The output includes a written report (should not exceed 20 pages).

  If you wish to leave your case organization anonymous, that is possible too. You can refer to "organization X”. However, provide enough information on the case organization so that a reader can understand something about its operations, organizational design, etc. This can be explained in 1-2 paragraphs. If you wish, see example on pp. 88-95 http://lib.tkk.fi/Diss/2008/isbn9789512291168/isbn9789512291168.pdf

  Assessment and scoring of the case assignment is based on:

  • Objectives of the assignment (clarity, ambition, relevance, scope, originality) + style, design, layout (max 5 points)
  • Comprehensiveness of the analysis (max 5 points)
  • Reasoning and argumentation with appropriate reference material, correct usage of the subject specific terms and models/theories, achievement of the objectives defined by the group, ability to critical thinking (max 10 points)
  • Practical relevance of the paper, production and argumentation of own ideas, implementation potential of the development ideas (max 10 points)

   


 • Kurssin suorittaminen

  5*oppimispäiväkirja                            20 pist.

  Oman oppimisen arviointi                   4 pist.

  Ryhmätyö                                            30 pist.

  Pisteet                          Arvosana

  28-32                                       1

  33-37                                       2

  38-42                                       3

  43-47                                       4

  48-54                                       5


 • Kurssin kirjallisuus koostuu tieteellisistä artikkeleista. Artikkelit löytyvät julkisista tietokannoista. Esim. https://scholar.google.fi/ Käyttöhjeet: http://otalib.aalto.fi/fi/ohjeet/oppaat/e_aineistot/google_scholar/

  Oppimispäiväkirjoja varten tarvittavat artikkelit on määritelty etukäteen. Jokaista oppimispäiväkirjaa varten on määritelty 2-3 artikkelia, joita opiskelijan pitää hyödyntää oppimispäiväkirjassaan. Nämä artikkelit esitellään luentojen yhteydessä.

  Kurssin ryhmätyötä varten opiskelijoilla on vapaammat kädet tarvittavan kirjallisen aineiston hankintaan. Kurssin luennot listaavat suositeltavaa kirjallisuutta eri aihe-alueille, mutta opiskelijat voivat etsiä myös itse tarvitsemaansa kirjallisuutta. Myös kurssin opettajalta voi kysyä kirjallisuusvinkkejä.