Översikt

 • Tillgänglig om:
  • You are a(n) Studerande
  • Det är före utgången av 14 augusti 2020

  Koronavirustilanteen vuoksi kurssin luennot lähiopetuksena on keskeytetty. Luennot pidetään normaaliin luentoaikaan netin kautta. Luentoa pääsee seuraamaan klikkaamalla kurssin etusivun alaosassa näkyvää linkkiä "Luento". Käytössä on mycourses-sivustolle rakennettu Zoom-linkitys, joka ei vaadi osallistujilta erityistä ohjelmistoa. Jos liittyminen luennon seuraajaksi ei onnistu klikkaamalla mycourses-sivuston linkkiä, niin liittyä voi myös kirjoittamalla selaimeen luennon kohdalla esitetyn https-linkin (join link). Opiskelijoiden tulee ottaa mikrofoni pois toiminnasta, kysymyksiä ja kommentteja voi kirjoittaa luennon aikana lähinnä mycourses-sivuston chattiin. 

  Kotitehtävävastausten palautus tehdään lähettämällä vastaukset sähköpostiviestin liitteenä PDF-muodossa osoitteeseen juha.viljaranta@gmail.com. Viestin otsikkoon tulee laittaa merkintä KP ja opiskelijan nimi. Kotitehtävistä annetut pisteet ovat tehtävät-kansiossa omassa tiedostossaan.

  Tentit järjestetään mycourses-sivuston välityksellä niin, että opiskelija voi vastata kysymyksiin rajoitetun ajan valitsemassaan paikassa käyttäen haluamiaan apuvälineitä (mm. kurssin aineistoa). Neuvon kysyminen tenttiä suorittaessa muulta henkilöltä ei kuitenkaan ole sallittua. Tenttikysymykset tulevat näkyville kurssisivuston tehtävänä (assignment), kun tentin vastausaika alkaa. Kysymyksiin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Tenttipäivät ovat 16.4., 19.5. ja 24.6.2020. Ensimmäinen tentti on 16.4.2020 kello 16:45 - 17:45. Toinen tentti on tiistaina 19.5.2020 kello 17:30 - 19:00 ja kolmas keskiviikkona 24.6.2020 kello 17:30 - 19:00. Tentissä on 50 rastitustehtävää, joissa pitää ratkaista, onko esitetty väite oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta saa +2 pistettä, väärästä -1 ja puuttuvasta nolla pistettä. 

  Kirjanpitokurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentopakkoa ei ole ja luentopohjat ovat kurssin sivuilla. Kolme sarjaa palautettavia harjoitustehtäviä tulevat omaan kansioonsa ja niistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta.

  Kurssin tentit järjestetään Otaniemessä kandidaattikeskuksessa. Ensimmäinen tentti on 16.4.2020 eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Muut tenttimahdollisuudet ovat 19.5. ja 24.6.2020. Kahteen jälkimmäiseen tenttiin tulee ilmoittautua avoimen yliopiston Aimo-palvelussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tentti alkaa aina kello 16 ja sen pitopaikka löytyy netistä kurssin esittelysivulla olevan linkin kautta. 

  Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan hieman harvemmin.

  Omiin tentti- ja kotitehtävävastauksiinsa voi halutessaan käydä tutustumassa kandidaattikeskuksessa starting point eli hakijapalvelut-huoneessa Y199a (avoimen yliopiston toimiston vieressä). Ensin tulee pyytää sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoa lähettämään ko. huoneeseen vastauspaperi (osoite: avoin@aalto.fi), jonka jälkeen seuraavana päivänä tms. voi käydä tutustumassa vastauksiin hakijapalvelujen aukioloaikoina (ma-ke 10-14, to-pe 11-13).