Översikt

 • Kappale 4: partitiivi

  Millainen hän on? Minkänäköinen hän on?

  Harjoitus 3

  Minulla on -teoria s. 72

  Harjoitus 10, 11

  Kotitehtävät:

  •  Harjoitus 12 (Minä olen vai Minulla on? = I am or I have?)
  •  Harjoitus 16: Partitiivi vai ei partitiivia?
  •  Paperit (handout)