Topic outline

 • Numerot

  Itsestä kertominen, tutustuminen / Telling about yourself, getting to know each other

  Vokaaliharmonia / Vowel harmony (kpl 1)

  Astevaihtelu, k-p-t / Consonant gradation (kpl 2)

  Kappale 2: teksti & harjoitus 8

  Kotitehtävät / HW:

  • Kappale 1: harj. 2C
  • Kappale 2: harj. 4, 9
  • Paperi: lainasanat. Opiskele suomen lainasanat. Mitä niillä on yhteistä? Miten tehdään "suomalainen sana" kansainvälisestä sanasta? Etsi 5-10 uutta sanaa. / Handout: loan words. Learn the finnish loan words.  What do they have in common? How to make a "finnish word" out of an international word? Find 5-10 similar, familiar-looking finnish words.