Osion kuvaus

 • Kysymyssanojen kertaus / Question word revision

  Verbintaivutus / Verb inflection (VT1)

  -ko/-kö-kysymys / The question particle -ko/-kö (harj. 23, 25)

  Numeroiden kertaus / Number revision

  Kotitehtävät:

  • harj. 15, 19, 22, 24
  • Lue ja käännä (read & translate) s. 25: Jäätelökioskilla