Topic outline

 • KO-/KÖ-kysymyksen kertaus / Revising the -ko/-kö-question

  Numerot / Numbers

  Pitkä vai lyhyt konsonantti? / Short or long consonant?

  Kuunteluharjoituksia / Listening comprehensions

  Kotitehtävät:

  • Kpl 3: Lue kappale 3 (read Chapter 3)s. 43-45 (also words on page 45!)
  • Harj. 3, 4, 5