Osion kuvaus

 • Ohjelma

  kurssi-info ja tutustuminen (puheharjoitus)

  s. 53 (kpl 2): tapaamisen sopiminen, kellonajat ja numeroiden taivutus

  kaksi puheharjoitusta (opettajan materiaali): kellonajat ja tapaamisen sopiminen

  kpl 3: harj. 3 A

  passiivin preesens + harjoitus (opettajan materiaali)

  s. 89: passiivin imperfekti

  s. 85 dialogi

  s. 95: puhekieli: ne menee (monikon 3. persoona) + harj. 22

  s. 86 teksti


  Kotitehtävät

  katso sanat s. 88

  lue dialogi s. 85 ja teksti s. 86

  opiskele sanatyyppi kansi (s. 92)

  kpl 3: harj. 1, 2, 4-7, (8 jos haluat) 15 A ja B, 16 A