Topic outline

 • Hyvää Runebergin päivää!


  Ohjelma

  puhekieli: harj. 24

  s. 128: Sähköposti virastoon + harj. 20-22

  harj. 12

  harj. 4

  passiivin konditionaali: harj. 16 ja 17

  kpl 5: sanat s. 152

  s. 154-155: essiivi ja translatiivi + harj. 6AB

  s. 153: Millainen? (ihminen)


  Kotitehtävät

  lue kpl 5 teksti

  tee harj. 1, 3, 4, 5ABC ja 7

  tee kpl 4 harj. 19AB: Kirjoita sähköpostit ja lähetä ne Maijalle (etunimi.sukunimi@aalto.fi) viimeistään tiistaina 11.2. = tiistaihin 11.2. mennessä.