Osion kuvaus

  • Välkommen!

    • Här finns information för dig som ska skriva ett sammandrag på svenska. Infon är särskilt tänkt för dig som skriver ditt examensarbete på engelska eller finska, men som därtill ska skriva ett sammandrag som mognadsprov på svenska. 

      I kolumnen till vänster hittar du videoinstruktioner om sammandrag och mycket annat material, bland annat underlag, länkar till nyttiga webbplatser och en inlämningslåda för ditt mognadsprov.

      Om du har en fråga om ditt sammandrag och/eller mognadsprov, skicka gärna ett mejl till sofia.sevon@aalto.fi.